Oriflame Cosmetics - Svensk Kosmetika

Oriflame är inte avsändaren av bloggen, utan är en Oriflame-konsulent som säljer Oriflames kosmetika.


Köpa Oriflame Kosmetika gör du lättast under länken. Här har du alltid tillgång till vår senaste katalog. Registrera dig som konsulent under samma länk.

Oriflames kosmetikVår kosmetika består av allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, parfym, smycken, wellness och en attraktiv affärsmöjlighet m.m.

Read more about oriflame here...

torsdag 1 november 2012

Oriflames globala ansvar

Globalt ansvar

När vi skapar våra produkter strävar vi efter att använda naturliga ingredienser som är i linje med vår starka miljöpolicy där produkterna inte är skadliga för miljön. Vi strävar efter att endast använda biologiskt nedbrytbara primära tensider och primära konditioneringsmedel i våra produkter.

Vår respekt för naturen återspeglas inom företagets alla områden. Vi har aldrig testat, eller gett någon i uppdrag att testa, ingredienser på djur. Sedan många år tillbaka har vi enbart använt papper från hållbart skogsbruk i våra kataloger, och det har länge varit vår policy att inte använda PVC. När det är möjligt använder vi återvunnet material och energisparande transportalternativ.

Vi har en stark medvetenhet när det gäller etik, vilket återspeglas i alla delar av verksamheten. Alla våra produkter formuleras och tillverkas i linje med branschens högsta standard och enligt etiska riktlinjer.

Vi har för närvarande tillverkning i fem egna fabriker - i Polen, Sverige, Indien, Kina och i Ryssland. Vi försäkrar att nationella och lokala hälso- och säkerhetsstandarder efterlevs på alla våra fabriker när det gäller arbetsplats, minimilön och arbetstid. Dessutom förväntas våra leverantörer arbeta på ett etiskt korrekt sätt när det gäller unga och sårbara människor i produktionen. Som en av medgrundarna till World Childhood Foundation är barns välfärd av stor betydelse för oss,

Vi anser att företag bör ta samma moraliska ansvar som enskilda individer. Våra etiska och miljöinriktade grundprinciper täcker allt från råmaterial till villkor för hur arbetet i våra fabriker ska bedrivas. Vi vill att de människor som tillverkar våra produkter ska kunna göra det utan att riskera sin hälsa, och de ska dessutom få en rimlig ersättning för sitt arbete.

Vattenbesparing är en av prioriteringarna i vår miljöplan. I linje med vår strävan att värna om miljön använder vi tekniker på alla våra fabriker som hjälper till att minska vattenåtgången och minimera föroreningar.

Oriflame måste följa lagarna i de länder där vi är verksamma och en del länder kräver i vissa fall testdata som samlats in via djurtester. I dessa fall tillhandahåller vi komplett information om produktregistreringen inklusive en full säkerhetsutredning i linje med de direktiv som finns för europeisk kosmetik. Detta borde upphäva behovet av några djurtester och vi försöker att övertyga de aktuella myndigheterna att acceptera dessa data. I de fall vi inte lyckas måste vi skicka in produkterna för ytterligare tester. I båda fallen stödjer vi arbetet att försöka ändra lokala lagar för att få dem mer i linje med de europeiska reglerna.
Bli konsulent! Få rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg