Oriflame - Svensk kosmetika.

Oriflame är inte avsändaren av bloggen, utan är en Oriflame-konsulent som säljer Oriflames kosmetika.

Här bloggas det om allt som berör Oriflame Kosmetika. Köpa Oriflame gör du lättast under länken. Här har du alltid tillgång till vår senaste katalog. Registrera dig som konsulent under samma länk.

Vår kosmetika består av allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, parfym, smycken, wellness och en attraktiv affärsmöjlighet m.m. Läs mer om kosmetika här...

onsdag 23 november 2011

Säljaren som person

En effektiv säljare är oftare en han än en hon. Den effektiva säljaren är dessutom oftare tillhörande kategorin yngre säljare än äldre säljare. Han är dessutom mer sällan familjeförsörjare och tyngd av aktiviteter i privatlivet som påverkar hans energi i yrkesrollen. En effektiv säljare än mindre beroende av omgivningens påverkan. Han lever i sin funktion mycket utifrån sin egen personliga övertygelse och inriktning. Effektiva säljare är ofta aktiva i sin yrkesroll och dessutom praktiskt orienterade i form av angelägenhet att pröva teknik och metoder i praktiken. Han är dessutom osvensk genom att vara mindre blyg än svensken i gemen. Han uppträder också i sociala relationer med mycket hög självkänsla och använder teknik och metoder som passar hans personlighet. Han utgår ifrån att han kommer att nå resultat och är besatt av framgångstro. Han är dessutom mycket egenorienterad.

Effektiva säljare har oftare ett större självständighetsbehov än övriga. Mer effektiva säljare har, med hänsyn till de faktorer och krav som olika säljsituationer ställer på hans agerande, en mer aktiv handling av metoder och aktiviteter som är anpassade till situationens krav. Dessa effektiva säljare har vissa gemensamma egenskaper, varav vissa är medfödda, medan andra är utvecklade och inlärda genom praktiska erfarenheter.

Säljaren har historiskt oftare varit en han. Vi ser i nutid och framtid allt oftare att framgångsrika säljare också är kvinnor. Kvinnor har, till skillnad mot män, ofta en djupare relationsförmåga baserad på medmänsklighet, samarbetsvilja och ett genuint intresse för relationer. Idag är cirka 10% av svenska säljare kvinnor, en utveckling som vi ser ökar allt mer och mer.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg