Oriflame - Svensk kosmetika.

Oriflame är inte avsändaren av bloggen, utan är en Oriflame-konsulent som säljer Oriflames kosmetika.

Här bloggas det om allt som berör Oriflame Kosmetika. Köpa Oriflame gör du lättast under länken. Här har du alltid tillgång till vår senaste katalog. Registrera dig som konsulent under samma länk.

Vår kosmetika består av allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, parfym, smycken, wellness och en attraktiv affärsmöjlighet m.m. Läs mer om kosmetika här...

måndag 21 november 2011

Hur säljaren gör

Effektiva säljare har ett avsevärt mer rationellt agerande i samtalet med kund samtidigt som samtalstransaktionerna i högre grad är relationsorienterade. Effektiva säljare har en klarare målsättning och styr hårdare i samtalet. Han talar i lägre grad om sociala spörsmål och kommer snabbare in på kundens behovsområden. Han använder en medveten frågemetodik med vilken han kartlägger såväl kundens medvetna som omedvetna behov och kommer dessutom i betydligt högre omfattning fram till de behov som kunden av faktiska och ibland taktiska skäl försöker undanhålla säljaren. Säljarens argumentation är i högre grad beskrivande kring kundens behovsområden och vad säljarens förslag kan göra för att tillfredsställa kundens behov. Han är skicklig på att tydligt klargöra produktfördelar och vad de innebär i kundens applikation. Effektiva säljare framkallar betydligt färre köpmotstånd och invändningar, beroende på en mer effektiv behovsanalys och en bättre argumentationsteknik.

Effektiva säljare skapar ett naturligt samtalsbeslut, försäljningsbeslut eller order. Det sker som en självklar och naturlig konsekvens av den tillfredsställelse som säljarens försäljningsförslag kan ge kunden.

Effektiva säljare har också en skickligare teknik för att analysera kundens beslutssystem, läglighetspunkt och de personer som blir involverade i köpbeslutet. Han ser också till att få möjlighet att påverka samtliga dessa i riktning mot affär.

I relationsmarknadsföringen gör den effektive säljaren en djupare behovsanalys och använder detta som utgångspunkt för marknads- och säljplanering.

Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg