Oriflame - Svensk kosmetika.

Oriflame är inte avsändaren av bloggen, utan är en Oriflame-konsulent som säljer Oriflames kosmetika.

Här bloggas det om allt som berör Oriflame Kosmetika. Köpa Oriflame gör du lättast under länken. Här har du alltid tillgång till vår senaste katalog. Registrera dig som konsulent under samma länk.

Vår kosmetika består av allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, parfym, smycken, wellness och en attraktiv affärsmöjlighet m.m. Läs mer om kosmetika här...

onsdag 30 november 2011

Facebook Beauty Store

Ha en egen webbshop på Facebook!

Oriflame Beauty Store - Denna applikationen ger oriflames konsulenter möjligheten att ha en helt egen webbshop på Facebook, där de kan sälja produkterna samt rekrytera nya konsulenter.
Ett tidigare inlägg om Oriflame Beauty Store
Bli konsulent! Få rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

AddThis

AddThis är en allmänt använd social bokmärkning tjänst som grundades av Dom Vonarburg och ägs av Clearspring som kan integreras i en webbplats med hjälp av en webb-widget. En gång till, besökare på webbplatsen kan bokmärka ett objekt med en mängd olika tjänster, som Facebook, MySpace, Google Bookmarks och Twitter.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

tisdag 29 november 2011

Bonusprodukt

Som konsulent i Oriflame har du varje månad möjlighet att få en extra produkt - utan kostnad! ”Bonus-produkten” är alltid värd minst 100 kr. Så när du får produkten har du tjänat in fraktavgiften på 59 kr. Bonusprodukten är alltid en nyhet från nästföljande katalog. När din beställning i den aktuella katalogen når över 1000 KP i en och samma beställning medföljer bonusprodukten nedan automatiskt med din beställning. Information om den aktuella bonusprodukten följer med din beställning en period i förväg

Mer om bonusprodukten hittar du i O.Magazine
O.Magazine - Magasinet för dig som är konsulent i Oriflame.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

måndag 28 november 2011

Google+ - Nytt Socialt Nätverk

För några veckor sedan lanserade Google sin nya sociala nätverkstjänst Google+, ett försök att ta upp konkurrensen med Facebook och Twitter. Google+ är ännu inte öppen för alla, utan kräver att man blir inbjuden av någon som redan är medlem.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

söndag 27 november 2011

Tips: Mascara

Mascara kan verkligen göra underverk för din look. Utöka ditt eget mascara-utbud med flera mascaror som ger olika resultat och passar vid olika tillfällen.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

lördag 26 november 2011

Smink

Oriflame ger er det senaste inom smink. Här hittar du smink-tips, olika hudvårdsprodukter, nagellack, kroppsprodukter och mycket annat! Smink, make up och kosmetika är tre ord som ger samma resultat - skönhet.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetika! Du får lära dig mer om kosmetika och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

webmaster for dig

Webmaster för dig är vår nya länkvän. Webbsidan drivs av en webmaster från uddevalla, Syftet med hemsidan är att i första hand hitta hans drömyrke "webmaster"

- Webbsidan kommer funka som en annons samtidigt som den ger en god service på internet säger webmastern själv. till webmastern.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Förbättra försäljning

Förbättra försäljning av kundfördelar – 3 tips


Många säljare pratar om produktens fakta för att de inte förstår eller kan identifiera lösningar åt kunden. Här har du tre tips hur du kan få dina säljare att sälja på kundfördelar i stället för produktfakta:

1. Ställ frågor
Få dina säljare att ställa frågor till prospektet om tidigare erfarenheter, hur deras situation är idag.

2. Använd några nyckelfakta
Ta fram några troliga problem som prospektet kan ha tillsammans med lösningar på dessa. Ha alltid dessa färdiga tillhands.

3. Lämna inte dina säljare i sticket
Även om dina säljare har fullt med frågor, nyckelfakta, kundfördelar, kan han behöva stöd. Var med och lyssna på några samtal och hjälp till att identifiera var han kunde fått fram fördelarna starkare.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

fredag 25 november 2011

Utvecklas som säljare

Här är bloggen för dig som är intresserad av att utvecklas som säljare och entreprenör eller vill starta eget företag. Vi kommer bland mycket annat att ta upp ämnen om hur du blir en bättre säljare, starta eget, utvecklar ditt företag, personlig utveckling, målsättning, coaching, e-handel, försäljning på Internet, franchise, telefonförsäljning, telemarketing och ledarskap. Vi kommer att publicera artiklar och nyheter där du får tips och idéer från ledande experter m.m.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

torsdag 24 november 2011

Analys av försäljningseffektivitet

Försäljningseffektivitet avser förmågan att nå så goda resultat som möjligt med de mänskliga resurserna som utgörs av människorna inom säljfunktionen. Den individuella säljaren styrs av sina känslor och ageranden i relationer. Utifrån tankar och kunskaper kring sitt fackområde, beroende på etik och moral aktiverar han sig. Genom kommersiellt arbete och affärsmässighet och beroende på hans mod, motiv och attityder genomför han aktiviteter som skapar måluppfyllnad. Alla hans privata faktorer, i form av arv och miljö, släkt och vänner, familj, hobby och intressen utanför yrkesrollen, påverkar hans energi och effektivitet.

Vad han är och vem han är, vad han gör och hur han gör, allt detta står i centrum för analysen kring försäljningseffektivitet.

Säljarens skapande och byggande av relationer samt förmåga att bredda kontaktytan mellan säljande företag och köpande företag är av största vikt för försäljningsframgångar. Speciellt säljaren som arbetar med "Key account management" är en nyckelperson i marknadsföringsprocessen.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

onsdag 23 november 2011

Säljaren som person

En effektiv säljare är oftare en han än en hon. Den effektiva säljaren är dessutom oftare tillhörande kategorin yngre säljare än äldre säljare. Han är dessutom mer sällan familjeförsörjare och tyngd av aktiviteter i privatlivet som påverkar hans energi i yrkesrollen. En effektiv säljare än mindre beroende av omgivningens påverkan. Han lever i sin funktion mycket utifrån sin egen personliga övertygelse och inriktning. Effektiva säljare är ofta aktiva i sin yrkesroll och dessutom praktiskt orienterade i form av angelägenhet att pröva teknik och metoder i praktiken. Han är dessutom osvensk genom att vara mindre blyg än svensken i gemen. Han uppträder också i sociala relationer med mycket hög självkänsla och använder teknik och metoder som passar hans personlighet. Han utgår ifrån att han kommer att nå resultat och är besatt av framgångstro. Han är dessutom mycket egenorienterad.

Effektiva säljare har oftare ett större självständighetsbehov än övriga. Mer effektiva säljare har, med hänsyn till de faktorer och krav som olika säljsituationer ställer på hans agerande, en mer aktiv handling av metoder och aktiviteter som är anpassade till situationens krav. Dessa effektiva säljare har vissa gemensamma egenskaper, varav vissa är medfödda, medan andra är utvecklade och inlärda genom praktiska erfarenheter.

Säljaren har historiskt oftare varit en han. Vi ser i nutid och framtid allt oftare att framgångsrika säljare också är kvinnor. Kvinnor har, till skillnad mot män, ofta en djupare relationsförmåga baserad på medmänsklighet, samarbetsvilja och ett genuint intresse för relationer. Idag är cirka 10% av svenska säljare kvinnor, en utveckling som vi ser ökar allt mer och mer.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

tisdag 22 november 2011

Vad säljaren gör

Mer effektiva säljare använder mer tid till säljaktiva arbetsuppgifter. De har mindre spilltid, mindre tid för förflyttning och arbetsuppgifter som stjäl tid från praktiskt säljarbete. Effektiva säljare styr också sitt arbete mot val av kundtyper som i högre grad är köpbenägna. Effektiva säljare har ett större intresse att eftersöka effektivitetshöjande metoder och hjälpmedel för sitt säljarbete, t ex hjälpmedel för planering, möjlighet att delegera säljadministrativa arbetsuppgifter, skapa stöd och hjälp från administrativa hjälpenheter inom företaget, mobiltelefon, säljstödsprogram i datorer, etc.

Säljarens roll i relationsmarknadsföringen bygger på att ha "många bollar i luften". Den manliga säljaren tenderar att ofta ha ett säljobjekt under bearbetning medan den kvinnliga säljaren underhåller och vidareutvecklar samarbetet mellan säljföretag och köpföretag genom att involvera flera personer i såväl säljande företag som köpande företag i samarbetsprocessen.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

måndag 21 november 2011

Hur säljaren gör

Effektiva säljare har ett avsevärt mer rationellt agerande i samtalet med kund samtidigt som samtalstransaktionerna i högre grad är relationsorienterade. Effektiva säljare har en klarare målsättning och styr hårdare i samtalet. Han talar i lägre grad om sociala spörsmål och kommer snabbare in på kundens behovsområden. Han använder en medveten frågemetodik med vilken han kartlägger såväl kundens medvetna som omedvetna behov och kommer dessutom i betydligt högre omfattning fram till de behov som kunden av faktiska och ibland taktiska skäl försöker undanhålla säljaren. Säljarens argumentation är i högre grad beskrivande kring kundens behovsområden och vad säljarens förslag kan göra för att tillfredsställa kundens behov. Han är skicklig på att tydligt klargöra produktfördelar och vad de innebär i kundens applikation. Effektiva säljare framkallar betydligt färre köpmotstånd och invändningar, beroende på en mer effektiv behovsanalys och en bättre argumentationsteknik.

Effektiva säljare skapar ett naturligt samtalsbeslut, försäljningsbeslut eller order. Det sker som en självklar och naturlig konsekvens av den tillfredsställelse som säljarens försäljningsförslag kan ge kunden.

Effektiva säljare har också en skickligare teknik för att analysera kundens beslutssystem, läglighetspunkt och de personer som blir involverade i köpbeslutet. Han ser också till att få möjlighet att påverka samtliga dessa i riktning mot affär.

I relationsmarknadsföringen gör den effektive säljaren en djupare behovsanalys och använder detta som utgångspunkt för marknads- och säljplanering.

Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

söndag 20 november 2011

Vad är en konsulent?

En Konsulent är en person som stödjer andra konsulenter och kunder inom ett visst område, geografiskt eller produktmässigt, eller en viss funktion. Stödet har ofta stora inslag av utbildning och rådgivning.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Vår support blogg

En support blogg för våra konsulenter / kunder, denna blogg är ett kompliment till vår hemsida.

Vår kosmetika består av allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, parfym, smycken, wellness m.m. Vill ni se vår kosmetika klickar ni på länken "vår hemsida" ovan och där kan ni ta del av våra förmånliga erbjudande.

Tips
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetika! Du får lära dig mer om kosmetika och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Tjäna pengar

Att sälja Oriflame Cosmetics är lätt, Vem som helst kan bli en Oriflame konsulent - ingen tidigare erfarenhet av försäljning är nödvändig. Vi har folk i branschen med olika bakgrund och yrken. Alla vi konsulenter startade på exakt samma sätt - den enda skillnaden är att du har fördelen med att kunna lära dig av våra framgångar och misstag!
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

lördag 19 november 2011

Skönhets-demonstration

Håll Skönhetsdemonstrationer


Tycker du om kosmetika, människor och tjäna pengar? Då parterna skulle kunna vara det perfekta valet för dig.

Ett utmärkt sätt att öka din verksamhet, vilket ger dig nya kontakter och att bygga din egen verksamhet. Vi ger gratis utbildning i hur man kan visa och sälja Oriflame-produkterna till en grupp av vänner eller familj.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetika! Du får lära dig mer om kosmetika och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

fredag 18 november 2011

Delta i Oriflame

Bjud in andra att delta i Oriflame


Bygg ditt eget säljteam - Genom att bjuda in andra att delta. Tjäna på ditt säljteams försäljning och få många andra belöningar.

Du kommer att uppnå bonusar och högre procentsatser - Din tid och ansträngning är allt som avgör din framgång! Du kommer att kvalificera dig för resor till exotiska länder och många andra belöningar. Sälj till kunder eller bygg ett eget säljteam - eller både alternativen!
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

torsdag 17 november 2011

Sensulla läppar

Applicera läppstiftet med en smal pensel

Vägen till dina sensulla läppar.

Guide: Sensuella läppar.
1. Förbered. Preppa läpparna inför läppstiftet och skrubba bort döda hudceller med en frottéhanduk, applicera ett mjukgörande läppserum.

2. Hållbarhet. Dutta på ett transparent puder över hela läppen för att få färgen att sitta hela dagen. Rama in läpparna med en penna i samma som läppstiftet.

3. Applikatorer. Applicera ditt läppstift med en pensel för ett jämt, felfritt resultat. Avsluta med att försiktigt dutta på lite genomskinligt läppglans med fingret för att få till den rätta kyssäkta lystern.

Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

onsdag 16 november 2011

Hudvård / hårvård

Vi har det bästa inom hudvård och hårvård. Vår hudvård / hårvård kan du läsa mer om på hemsidan.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

måndag 14 november 2011

Make Up Utbildning

Oriflame Make Up Utbildning är en skola som utbildar hårstylister och makeupartister. De är båda spännande och expansiva yrken tack vare de mycket varierande arbetsmöjligheter som erbjuds.


Att arbeta med makeup inom mode, teater, tv och film ger stora möjligheter att få jobba med kända profiler. Även skönhetsmakeup inom olika områden ger många jobb och hög inkomst. Professionella makeupartister finns i fotoateljéer, video, teatrar, inom film- och reklamproduktion etc.

Fakta:
Oriflame Academy – Utbildningar
Kunskap är nyckeln till framgång, både kunskap om våra produkter men även kunskap om vår affärsmöjlighet.

Som konsulent har du möjlighet att ta del av alla våra utbildningar inom makeup, hudvård, kroppsvård & dofter samt inom ledarskap.

I utbildningarna ingår moment som ger dig en gedigen erfarenhets- och kunskapsbas. Kunskap ger dig trygghet och trovärdighet, vilket i sin tur gör dig till en bättre säljare. Diplom delas ut efter genomförd kurs.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all make-up! Du får lära dig mer om make-up och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

söndag 13 november 2011

Jobba för oss

Oriflame Cosmetics


Jobba för oriflame! Få 20-30% rabatt på allt smink! Du får lära dig mer om smink och har möjlighet att tjäna extra pengar! Sälj oriflame redan idag.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på allt smink! Du får lära dig mer om smink och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

blogg-topp 100

Det finns massor av bloggar runt om i världen, vissa av dem är lite större än andra.

Trodde ni skulle tycka det var trevligt att se vilka bloggar tillhör toppsegmentet, observera att listan visar bloggosfären från Twinglys synvinkel.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

lördag 12 november 2011

Svenskarna surfar allt mer

Användandet av sociala medier fortsätter att öka i Sverige. Från 26 procent av svenskarna 2009 till 35 procent förra året surfade dagligen på sociala medier. En trolig orsak till ökningen kan enligt kommunikationsforskningscentret Nordicom vara nätverk som Facebooks popularitet.


Surfandet sprider sig också allt mer över åldersskalan. Ungdomarna är långt ifrån ensamma om att dagligen uppdatera sig på Facebook, bloggar och andra sociala medier. Nära var femte surfande pensionär surfar på sociala medier varje dag. Det visar kommunikationsforskningscentret Nordicoms internetbarometer för 2010 där 4.611 personer i åldrarna 9–79 år svarat på frågor om sina internetvanor.

Fortfarande skiljer sig dock ungdomarnas nätsurfande mycket från pensionärernas. Bland annat omfattningen: medan ungdomar i genomsnitt tillbringar närmare tre timmar på internet varje dag så sitter den surfande genomsnittspensionären bara en timme och tio minuter framför datorn.

Trots de sociala mediernas framfart är dock mejlandet fortfarande svenskarnas huvudsysselsättning när de slår sig ner framför datorn.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

fredag 11 november 2011

Ökad vinst för Oriflame

Oriflame Cosmetics: Oriflame redovisar en justerad vinst före skatt på 17,8 miljoner euro, motsvarande cirka 160 miljoner kronor, för tredje kvartalet.

Det kan jämföras med vinsten på 9,1 miljoner euro motsvarande period i fjol.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

torsdag 10 november 2011

Vad googlar vi?

Facebook i topp när Google presenterar listor över hur svenskar söker på nätet.


Nu presenterar Google trendlistor över vad gemene svensk söker efter på nätet. Högst upp på listan över de mest eftersökta "sökordet" finner vi facebook, tätt följd av youtube.

Sammanställningen har gjorts med hjälp av flera olika verktyg som företaget lovar inte kan användas till att spåra information om enskilda användare. Google uppger också att de filtrerat bort irrelevanta sökningar för att bättre återspegla tidsandan.

Populäraste sökorden
1. facebook
2. youtube
3. aftonbladet
4. blocket
5. hotmail
6. eniro
7. hitta.se
8. tradera
9. expressen
10. swedbank

Snabbast ökande sökningar på varumärken
1. Swedbank
2. Nordea
3. HM
4. Kjell & Company
5. SEB
6. Apple
7. Norwegian
8. Comviq
9. SAS
10. Clas Ohlson
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

onsdag 9 november 2011

Naturlig look

Den naturliga looken i tre enkla steg!


Naturlig look:
1. Blanda ut din foundation med highlighter för att tillföra extra lyster till hyn eller satsa på en dagkräm med ljusreflekterande pigment.

2. Rama in ansiktet med ett brun-puder. Välj ett puder i bara några nyanser från din egen färg, undvik nyanser i rött och satsa på ett puder som drar åt det gula hållet för naturligast resultat.

3. För att lyckas med de perfekt sotade ögonen, utan skarpa kanter, så ska du avsluta med att sudda överst längs globlinjen med samma brunpuder som du använt dig av i ansiktet!
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

tisdag 8 november 2011

Wonder Lash Mascara


Wonder Lash Mascara är en innovativ mascara med revolutionerande 3D-applikator som lyfter, förlänger och ger en fantastisk volym. Separerar fransarna utan att klumpa. Mascaran innehåller extrakt från carnaubapalmen som gör fransarna mjuka.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

måndag 7 november 2011

Free blog on blog.com

blog.com - Free blog hosting service in the this domain. Blog.com provides a powerful publishing platform.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Populära bloggar

De mest populära bloggarna


Lista: Populära bloggar
Blogg - blogg.se
Kissies blogg - www.kissies.se
Katrins blogg - finest.se/katrin
Alla dessa Dagar - carlbildt.wordpress.com
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

söndag 6 november 2011

Att bygga ett team av konsulenter

För de seriösa! Tjäna med pengar med OriflameBjud in andra att delta i Oriflame - bygg ett eget team av konsulenter, då kommer du att tjäna på hela din grupps försäljning.

När ditt team växer, kommer dina inkomster också att växa,
och du kommer även att kvalificera dig för gratis resor till exotiska länder och många andra fina belöningar.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

fredag 4 november 2011

Oriflame: Swedbank sänker riktkursen

(SIX) Swedbank justerar ned riktkursen för Oriflame till 305 kronor, från tidigare 315 kronor. Rekommendationen köp upprepas för kosmetikaföretaget.

Läs hela inlägget på di.se
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

torsdag 3 november 2011

Kosmetika från Oriflame

Oavsett om du bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping kan man köpa äkta kosmetika från oriflame.

- Vår kosmetika: Allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, parfym, smycken, wellness m.m.

Du har 30 dagars öppet köp att lämna tillbaka produkterna du köpt och få pengarna åter.

Produkterna är lämpliga för alla hudtyper och åldrar, för män och kvinnor samt barn.

- Oriflames kosmetika är lyx i särklass, kosmetikan är prisvärd gentemot konkurenterna samtidigt som den är av hög kvalitet! Vilket ger en perfekt balans.
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

onsdag 2 november 2011

VARDAGSLYX FÖR ALLA!

Komplettera din look med exklusiva accessoarer från oriflame – Se sedan till att du får njuta av en härlig sovmorgon och en lyxig frukost. Kolla mer på våra accessoarer på vår hemsida.

Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

tisdag 1 november 2011

Kosmetika och hygienprodukter

Med kosmetika och hygienprodukter avses ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick etc.
Vår kosmetika - Allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, parfym, smycken, wellness etc.
De flesta av oss använder kosmetika och hygienprodukter dagligen, exempelvis tvål, tandkräm, hudkräm, schampo, smink eller deodorant. Med kosmetika och hygienprodukter menas ämnen eller blandningar som är avsedda att användas på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan.

Läs hela inlägget på www.lakemedelsverket.se
Bli konsulent! Få 20-30% rabatt på all kosmetika! Du får lära dig mer om kosmetika och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

Populära inlägg